Quản trị & Vật tư trang thiết thiết bị (20-07-2020)
Các biểu mẫu biểu văn bản của phòng Quản trị & Vật tư trang thiết thiết bị

01.Giấy xin cấp VPP, VT-VL2020 – Tải file

02.Giấy đề nghị sửa chữa 2020– Tải file

03.04.22.Dự trù, Thanh lý, Điều chuyển Trang thiết bị, CCDC 2020– Tải file

05.Biên bản khảo sát dùng mua sắm CCDC 2020– Tải file

06.Biên bản bàn giao thu hồi TS thanh lý 2020– Tải file

07.Biên bản xác định TS thất lạc 2020– Tải file

08.Biên bản kiểm tra kỹ thuật 2020– Tải file

09.Biên bản kiểm tra quản lý sử dụng TS– Tải file

10.11.12.13.14.15.16Mẫu dự trù Hàng hóa, Động vật  2020– Tải file

17.Biên bản KS hiện trạng (dùng mua sắm trang thiết bị) 2020– Tải file

18.Giấy đề nghị Tiêu hủy Rác thải Y tế– Tải file

19. Biên bản nghiệm thu công việc sửa chữa– Tải file

20. Giấy xin sử dụng xe ô tô– Tải file

21. Giấy xin sử dụng xe ô tô (Dùng đi nội thành HN)– Tải file

 

VTTB

Các tin khác