Thông báo xét Học bổng Cathay lần thứ 10 năm học 2017 - 2018 (26-10-2017)
Phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tại công văn số 073/2017/CV ngày 20/10/2017 của Cathay Life về chương trình học bổng Cathay Life Insurance 2017. Phòng CTSV thông báo đến sinh viên Y1 năm học 2017 - 2018 những nội dung sau:

Chi tiết về chương trình học bổng Cathay Life Insurance 2017 xin mời tải file tại đây.

Thông báo về việc xét học bổng Cathay Life năm học 2017 - 2018 xin mời tải file tại đây.

Hồ sơ đăng ký học bổng Cathay

Phòng CTSV

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein