Kỷ yếu 65 năm Công Đoàn (05-11-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội là Trường có lịch sử lâu đời nhất trong hệ thống giáo dục hiện có ở nước ta ngày nay Trường là một trong 16 Trường đại học trọng điểm Quốc gia và cũng là trường địa học đầu đàn trong các Trường Đại học Y ở Việt Nam.

Kính mời quý vị theo dõi cuốn kỷ yếu 65 năm Công đoàn của Trường Đại học Y Hà Nội sau đây:

1. Kỷ yếu 65 năm Công đoàn Phần 1 (Xem tại đây)

2. Kỷ yếu 65 năm Công đoàn Phần 2 (Xem tại đây)

3. Kỷ yếu 65 năm Công đoàn Phần 3 (Xem tại đây)

4. Kỷ yếu 65 năm Công đoàn Phần 4 (Xem tại đây)

5. Kỷ yếu 65 năm Công đoàn Phần 5 (Xem tại đây)

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn