Đại học Y Hà Nội năm tháng và sự kiện 1902 - 2002 (07-11-2017)
Một trăm năm Trường Đại học Y Hà Nội kể từ năm đầu thành lập trong thời kỳ thuộc Pháp đến ngày nước nhà được độc lập, rồi kế tiếp trải qua hai cuộc kháng chiến giữ nước khốc liệt cho đến ngày hôm nay chắc chắn có rất nhiều sự kiện. Để sưu tập tư liệu và viết nên một cuốn sách lịch sử quả là một công việc hết sức khó khăn.

Kính mời Quý vị theo dõi những giai đoạn lịch sử phát triển và hình thành của Trường Đại học Y Hà Nội trong suốt 100 năm qua:

Giai đoạn lịch sử phát triển và hình thành 1902 - 2002 (Xem tại đây)

 

Ban tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm

Các tin khác