Kỷ yếu Trường Đại học Y Hà Nội 115 năm 1902 - 2017 (07-11-2017)
Trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của Dân tộc, năm 1902 Trường Y khoa Hà Nội nay là Trường Đại học Y Hà Nội ra đời. Đồng hành cùng dân tộc Trường Đại học Y Hà Nội đã trải qua những thời khắc lịch sử đặc biệt, vừa là kết quả của sự hun đúc những giá trị truyền thống của trường vừa là bài học quý giá cho các thế hệ hôm nay, mai sau giữ gìn và phát triển.

Kính mời Quý vị theo dõi những hình ảnh qua kỷ yếu Trường Đại học Y Hà Nội 115 năm (Click vào đây)
 
 

Các tin khác