70 năm Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội (06-11-2017)
70 năm căng tràn sức sống, công đoàn Đại học Y Hà Nội "Hãy hướng đến khoa học công nghệ". Gần 2/3 thời gian đồng hành cùng với mái trường 115 năm tuổi qua biết bao cuộc trường chinh của đất nước và dân tộc, Công đoàn Đại học Y Hà Nội đã đóng góp một phần rất to lớn và quan trọng vào thành tích chung của Trường.

Kính mời Quý vị theo dõi những hình ảnh qua kỷ yếu 70 năm Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội (Click vào đây)

Các tin khác