Hội nghị đổi mới đào tạo Y khoa lần thứ III (20-11-2017)
Ngày 17/11/2017 Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức "Hội nghị đổi mới đào tạo Y khoa lần thứ III".

      Đổi mới đào tạo Y khoa là yêu cầu cấp thiết được đặt ra trong giai đoạn hiện nay, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Y Hà Nội. Ngày 17/11/2017 Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức "Hội nghị đổi mới đào tạo Y khoa lần thứ III".

      Tới dự Hội nghị có PGS.TS Kirsty Forster đến từ Trường Đại học Y khoa Sydney.

      Về phía Trường Đại học Y Hà Nội có: PGS.TS Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng nhà trường; các thành viên Ban Giám hiệu; cùng toàn thể các Giáo sư, Phó Giáo sư trong Trường; Lãnh đạo các Viện, Khoa, Bộ môn, Giáo vụ Đại học, Giáo vụ Sau đại học; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm; đặc biệt là sự có mặt của 30 sinh viên hệ Bác sĩ đa khoa tham dự.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị PGS.TS Nguyễn Đức Hinh nhấn mạnh: "…Đổi mới đào tạo Y khoa là công cuộc bắt buộc, không có con đường nào khác, là xu thế phổ biến của tất cả các trường đại học trên thế giới. Đổi mới là con đường vô cùng chông gai, nhưng cần phải thay đổi. Muốn làm được đòi hỏi sự quan tâm, đồng thuận của toàn bộ CBVC, học viên, sinh viên trong Nhà trường để tiến tới tự chủ đại học, tự chịu trách nhiệm với xã hội…".

      Hội nghị được lắng nghe PGS.TS Kirsty Forster chia sẻ "Kinh nghiệm của Đại học Y khoa Sydney trong công tác đổi mới chương trình đào tạo y khoa và xây dựng chương trình". PGS.TS Kirsty Forster chỉ ra rằng: Vì sao phải tiến hành đổi mới chương trình đào tạo Y khoa? Mục đích của  đổi mới chương trình đào tạo Y khoa là gì? Qua đó xác định sinh viên được gì khi đổi mới, người dân được gì?…  PGS.TS Kirsty Forster nhấn mạnh đổi mới là 1 quá trình, đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Kết quả của đổi mới chương trình đào tạo là tạo ra đội ngũ bác sĩ giỏi về lâm sàng, có năng lực nghiên cứu, có tinh thần học tập suốt đời, được Quốc tế công nhận bởi năng lực và sự thấu hiểu người bệnh, lòng quyết tâm góp phần nâng cao sức khỏe người dân cả nước.

      Hội nghị tiếp tục được lắng nghe báo cáo của GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo đại học về "Tiến độ của hoạt động đổi mới đào tạo đại học và kế hoạch tiếp theo".

      Báo cáo của GS Tú trình bày những nội dung và kế hoạch đổi mới đã được thống nhất trong 2 kỳ Hội nghị trước. Đề cập các hoạt động đã thực hiện như: Cử cán bộ, giảng viên đi học tập kinh nghiệm đổi mới tại các nước; tập huấn xây dựng chương trình, học tập kinh nghiệm đổi mới từ các chuyên gia trong nước và Quốc tế; đánh giá đầu ra, rà soát chương trình; thành lập Ban chỉ đạo đổi mới ĐTĐH; thành lập nhóm hỗ trợ Ban chỉ đạo; xây dựng khung chương trình bác sĩ y khoa mới (dựa trên chuẩn đầu ra, chuẩn năng lực, tích hợp tối đa, loại bỏ chồng chéo, giảm tải nội dung của các chuyên ngành, tăng cường tiền lâm sàng và lâm sàng thiết yếu, chú trọng ngoại ngữ và tính chuyên nghiệp); chuẩn đầu ra bác sĩ y khoa phù hợp với định hướng tiến trình đào tạo y khoa tại Việt Nam (6 + 2 hoặc 6 + nội trú) và hội nhập quốc tế….đồng thời nêu ra kế hoạch cần thực hiện trong thời gian tiếp theo.

      TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đại học, trình bày Báo cáo "Chuẩn đầu ra sửa đổi và khung chương trình đào tạo mới của hệ bác sĩ đa khoa".

      Theo đó chuẩn đầu ra cho chương trình Đào tạo bác sĩ đa khoa đòi hỏi người học hiểu biết về 3 vấn đề.  Thứ nhất về kiến thức bao gồm kiến thức chung cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, kiến thức về khoa học sự sống, kiến thức khối ngành khoa học sức khỏe, kiến thức nhóm ngành y học, kiến thức đặc thù ngành bác sĩ đa khoa.  Thứ hai về kỹ năng bao gồm kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thăm khám và thủ thuật, kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp. Kỹ năng mềm như: kỹ năng tự phát triển, kỹ năng làm việc nhóm và quản lý lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Thứ ba về thái độ đối với bản thân, nghề nghiệp và với xã hội.

      Về khung chương trình đào tạo mới của hệ bác sĩ đa khoa dựa vào 4 trọng tâm là: dựa trên năng lực; tích hợp; chú trọng kỹ năng lâm sàng và kỹ năng giao tiếp; năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học. Nội dung giảng dạy được cụ thể hóa theo 4 nhóm lĩnh vực: Khoa học cơ sở, cơ bản; thầy thuốc và người bệnh; y học cộng đồng; phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp.

      Tại Hội nghị các đại biểu được theo dõi, tìm hiểu sâu về Dự thảo khung chương trình đào tạo tích hợp, đề cương chi tiết block và kế hoạch dạy học, lượng giá; phát triển vật liệu và tài liệu dạy học; thiết kế và chuẩn bị lượng giá, đánh giá sinh viên; tổ chức dạy học; đảm bảo chất lượng và đánh giá chương trình cho từng giai đoạn thực hiện.

      Kết thúc Hội nghị là phần thảo luận giữa Ban Giám hiệu với các đại biểu đến dự Hội nghị.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác