Kế hoạch Hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc Video bài giảng - Tuyển sinh Điều dưỡng liên thông hệ VLVH từ Cao đẳng năm 2017 (12-12-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc - Tuyển sinh Điều dưỡng liên thông hệ VLVH năm 2017 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Video học lại ,các bạn click vào link bên dưới

1.Toán

2.Giải phẫu

3.Điều dưỡng

4.Sinh lý học

5.Điều dưỡng nhi

6.Điều dưỡng Sản

7.Điều dưỡng Ngoại

8.Điều dưỡng Nội

9.Toán-2

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác