Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 (20-12-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 1150.K2ĐT-NCKH ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 1150.K2ĐT-NCKH ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Thông tin trên được đăng chi tiết tại trang thông tin điện tử của Cục Khoa học - Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, địa chỉ: http:asttmoh.vn. Ban giám hiệu đề nghị các các nhân, đơn vị tìm hiểu và đăng ký tham gia nếu lĩnh vực phù hợp.

Đề xuất xin gửi thằng về Bộ Công thương theo thông tin đã cung cấp.

 

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác