Thông báo hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao (20-12-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 1151/K2ĐT-NCKH của Cục Khoa học - Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 1151/K2ĐT-NCKH của Cục Khoa học - Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế  thông báo hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao. Thông tin này được đăng toàn văn trên trang điện tử của Cục tại địa chỉ: http://asttmoh.vn và đề nghị trưởng các bộ môn, đơn vị thông báo rộng rãi cho các cán bộ, giảng viên biết và tham gia.

Đề xuất xin gửi về Bộ Công thương theo địa chỉ được cung cấp trên trang web.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác