Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 (09-01-2018)
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ hàng năm để trao tặng cho các nhà khoa học Việt Nam là tác giả công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, Giải thưởng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam. Năm 2018 là lần thứ 5, Bộ Khoa học – Công nghệ tổ chức Giải thưởng.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm tìm hiểu và tham dự Giải thưởng.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ có trên website: http://www.nafosted.gov.vn.

Thời gian đăng ký: từ 15/01/2018 đến 21/01/2018.

Địa chỉ tiếp nhận: Quỹ Phát triển Khoa học – Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), tầng 4, số 39, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: nafosted@most.gov.vn, cc tới: thanhtt@ most.gov.vn.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác