Thẻ BHYT năm 2018 có nhiều điểm mới người tham gia cần biết (15-01-2018)
Các cơ sở khám chữa bệnh, nếu phát hiện thiếu thông tin BHYT phải tự xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT.

Kính vời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác