Chương trình học tiếng Nhật cho Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. (29-01-2018)
Văn phòng Hợp tác Trường ĐHYHN và Nhật Bản, Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình học tiếng Nhật cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Thông tin chi tiết trong Mẫu đơn đăng ký lớp học tại đây 
 
 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác