Thông báo tuyển sinh đào tạo y tế liên tục lớp “Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau” khóa 6 (05-02-2018)
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp lớp “Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau” khóa 6

Thời gian dự kiến khai giảng: 8h00, ngày 16/3/2018

Địa điểm học:

- Lý thuyết: Hội trường tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Thực hành: Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội

Thời gian nộp hồ sơ hết ngày 10/3/2018

Mời xem chi tiết:

1. Thông báo tuyển sinh

2. Mẫu đơn đăng ký

Bộ môn Gây mê hồi sức

Các tin khác