Hội thảo giới thiệu các chương trình học bổng Đại học và Sau Đại học cho sinh viên chuyên ngành Y của trường Đại học Thành phố Hồng Kông (14-03-2018)

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo buổi Hội thảo giới thiệu các chương trình học bổng Đại học và Sau Đại học cho sinh viên chuyên ngành Y của trường Đại học Thành phố Hồng Kông
 
Đối tượng : sinh viên Đại học và học viên Sau Đại học 
Thời gian: từ 5h - 7h ngày 2 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Giảng đường 12, Nhà A3. 
 
Đây là cơ hội giúp cho các bạn sinh viên, học viên Nhà trường có thông tin chi tiết để cân nhắc trong quá trình định hướng học tập của mình trong tương lai. 
Danh sách đăng ký gửi về: hoangdieulinh@hmu.edu.vn
 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác