Thông báo tuyển sinh các lớp CME về "Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính" và "Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ năm 2018" (19-03-2018)
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong y tế. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp CME liên tục như sau:

1. Lớp CME: “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát” dành cho Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh năm 2018. Chi tiết xin mời xem: Thông báo tuyển sinh; Mẫu đăng ký; Mẫu lý lịch

2. Lớp CME: “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát” dành cho Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh năm 2018. Chi tiết xin mời xem: Thông báo tuyển sinh; Mẫu đăng ký; Mẫu lý lịch

3. Lớp CME: “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” dành cho Bác sĩ năm 2018. Chi tiết xin mời xem: Thông báo tuyển sinh; Mẫu đăng ký; Mẫu lý lịch

4. Lớp CME: “Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” dành cho Bác sĩ năm 2018. Chi tiết xin mời xem: Thông báo tuyển sinh; Mẫu đăng ký; Mẫu lý lịch    

Phòng QL. ĐTSĐH

Các tin khác