Tuyển chọn đề tài sở KHCN 2018 (20-03-2018)
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018.

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 995/QĐ-UBND  ngày 02/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018.

        Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2018 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

        Hồ sơ đăng ký‎ tuyển chọn, mục tiêu, kết quả của đề tài, văn bản pháp quy có liên quan và các thông tin khác, vui lòng xem trên cổng thông tin điện tử thành phố hanoi.gov.vn, cổng thông tin của Sở: dost.hanoi.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp:

 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ        : Số 5 phố Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại  : (024) 33553185  hoặc (024) 33824207

Fax             : (84-4) 33825374

Email         : vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

 

Tài liệu đính kèm:

1. Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tuyển chọn năm 2018 (download tại đây)

2. Biểu mẫu phục vụ xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và Quyết định số 60/QĐ-SKHCN về việc ban hành

Quyết định số 59_V/v ban hành biểu mẫu xác định nhiệm vụ_signed.pdf (download tại đây)

Phụ lục_Quyết định số 59/QĐ-SKHCN.rar (download tại đây)

3. Biểu mẫu phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 

Quyết định số 60_V/v ban hành biểu mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp_signed.pdf (download tại đây)

Phụ lục_Quyết định số 60-SKHCN.rar (download tại đây)

 

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 18/4/2018, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 18/4/2018.

Phòng QL. KH-CN

Các tin khác