Dịch vụ công nghệ thông tin tại Trường Đại học Y Hà Nội (02-04-2018)
Phòng Công nghệ thông tin xin gửi tới toàn thể cán bộ, sinh viên và học viên nhà trường những dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin mà nhà trường hiện đang triển khai.

EMAIL THƯƠNG HIỆU

“KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ”

Hệ thống HMU mail mang thương hiệu Trường Đại học Y Hà Nội được hỗ trợ bởi các ứng dụng tiện ích và hệ thống bảo mật của Microsoft và Google.

Đối tượng được sử dụng:

Là cán bộ - sinh viên – học viên đang học tập và làm việc tại trường Đại học Y Hà Nội.

Sinh viên – Học viên: @daihocyhanoi.vn

- Được cấp phát cho sinh viên - học viên khi nhập trường. Thu hồi khi không còn là sinh viên và học viên của Nhà trường

Cán bộ - Giảng viên @hmu.edu.vn

- Được cấp phát cho cán bộ cùng với hợp đồng tuyển dụng - Thu hồi  khi cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Địa chỉ truy cập:

Sinh viên – Học viên

portal.office.com

Cán bộ - Giảng viên

mail.hmu.edu.vn

Hướng dẫn đăng ký:  click vào đây

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 

 

Các tiện ích về chia sẻ dữ liệu, Office, quản lý lịch và lữu trữ dữ liệu.

Elearning

Hệ thống đào tạo trực tuyến cung cấp các khóa học, các bài giảng và các giáo trình điện tử tới người học. Trên hệ thống này, cho phép Giảng viên, Sinh viên - Học viên tương tác để thực hiện quá trình Dạy - Học.  

Đối tượng được sử dụng:

Là cán bộ - sinh viên – học viên đang học tập và làm việc tại trường ĐHYHN.

Sử dụng email @daihocyhanoi.edu.vn và @hmu.edu.vn để đăng ký là thành viên của các hệ thống elearning hoặc lấy lại pass ( trong trường hợp quên pass)

Địa chỉ truy cập:

baigiang.hmu.edu.vn

elearning.hmu.edu.vn

elearning.hmu.edu.vn/cme

Bộ môn dẫn đăng ký xây dựng bài giảng và triển khai elearning: click vào đây

 

 

Danh sách bài giảng CME: Click vào đây

Danh sách bài giảng theo chương trình đào tạo: Click vào đây

Thư viện ảo

Là thư viện của ngành Y tế, nơi lưu trữ  các bộ sưu tập các Tài liệu tiếng việt, tài liệu tiếng Anh và 3 cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng phục vụ cán bộ, Sinh viên – Học viên Nhà trường.

Đối tượng được sử dụng:

Là cán bộ - sinh viên – học viên đang học tập và làm việc tại trường ĐHYHN.

Sử dụng email @daihocyhanoi.vn và @hmu.edu.vn để đăng ký là thành viên của các hệ thống elearning hoặc lấy lại pass ( trong trường hợp quên pass)

 

Địa chỉ truy cập:

thuvienykhoa.edu.vn

 

Chúng tôi hiện có:

Bộ sưu tập các Tài liệu:

- Tiếng việt (6715 tài liệu) click vào đây

- Tài liệu tiếng Anh (3000 tài liệu) click vào đây

- Cơ sở dữ liệu (Cơ xương khớp, chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu học) Click vào đây

 

 

Kho dữ liệu

- Nơi lưu trữ dữ liệu dạng số của văn bản, tài liệu hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video…

- Công cụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên ở nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc nhu cầu của từng cá nhân và tổ chức.

 

Đối tượng được sử dụng:

Là Cán bộ - Sinh viên – Học viên đang học tập và làm việc tại trường ĐHYHN

Sử dụng email @daihocyhanoi.vn và @hmu.edu.vn để đăng ký là thành viên của các hệ thống elearning hoặc lấy lại pass ( trong trường hợp quên pass)

Địa chỉ truy cập:

dulieuso.hmu.edu.vn

Hướng dẫn đăng ký: click vào đây

 

 

REDCap

REDCap là công cụ thu thập dữ liệu nghiên cứu điện tử, để thực hiện:

-Thu thập dữ liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu y khoa- hỗ trợ đa dạng các thể loại nghiên cứu: hồi cứu, tiến cứu, .. 

-Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu nghiên cứu trực tuyến.

-Hỗ trợ việc thu thập dữ liệu offline qua Mobile

 

Đối tượng được sử dụng:

Là Cán bộ - Sinh viên – Học viên đang học tập và làm việc tại trường ĐHYHN

Địa chỉ truy cập:

redcap.hmu.edu.vn/redcap

Hướng dẫn đăng ký: click vào đây

Mô hình triển khai Xem chi tiết tại đây

Hội nghị trực tuyến

Cung cấp các giải pháp Hội nghị trực tuyến theo hình thức webconference và webinar, video conference …

Đối tượng được sử dụng:

Là đơn vị trực thuộc trường Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ truy cập:

webcast.hmu.edu.vn

Hướng dẫn đăng ký: click vào đây

 

Chúng tôi hiện có:

Webconference

Video conference

Meeting conference

Webinar

 

 

                                         

Phòng Công Nghệ thông tin - P 318 Nhà A1 - Đại học Y Hà Nội 

 Hỗ trợ kỹ thuật :  024.38523798 (3149)             Email: support@hmu.edu.vn

 

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác