Hội nghị xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra, chủ đề dạy học giai đoạn 1,2 Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. (09-04-2018)
Ngày 07 - 08/4/2018 Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra, chủ đề dạy học giai đoạn 1,2 Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa

      Ngày 07 - 08/4/2018 Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra, chủ đề dạy học giai đoạn 1,2 Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa tại Đồ sơn – Hải Phòng với mục tiêu hoàn thiện chuẩn đầu ra từng giai đoạn, từng block/module; hoàn thành chủ đề dạy học và nội dung học chính các block/module; xây dựng timeline cho từng block/module để có thể thực hiện Chương trình Đào tạo BSYK mới từ tháng 9/2019.

      Tham dự hội nghị: GS.TS. Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế;

      Về phía Trường Đại học Y Hà Nội: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng; Ban Giám hiệu; Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình Đào tạo Bác sĩ Y khoa; Nhóm nòng cốt; thành viên nhóm xây dựng các block/module giai đoạn 1,2; đại diện lãnh đạo và giáo vụ đại học các Viện, Khoa, Bộ môn; đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm.

      PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc nhận định và đánh giá cao hoạt động xây dựng, phát triển Chương trình Đào tạo BSYK mới. Đồng thời, Hiệu trưởng đề nghị “…Các thầy/cô mang hết sức mình, tiếp tục gắn bó, đoàn kết trong tất cả các nhóm xây dựng chương trình. Hoạt động này khởi sắc cho một giai đoạn mới của Nhà trường, giai đoạn tiến tới Tự chủ…Công việc chúng ta làm ở đây là một mắt xích rất quan trọng cho quá trình tự chủ. Sản phẩm có chất lượng cao khi tiến tới tự chủ không chỉ có ý nghĩa quan trọng cho xã hội, cho người học, cho trường chúng ta mà các thầy/cô có thể tự hào vì sản phẩm đó mang dáng dấp của tất cả các thầy/cô làm việc với Slogan “ Nâng niu mái nhà chung”  – Đại học Y Hà Nội”.

      GS.TS. Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế chúc Hội nghị thành công, sớm có được sản phẩm Chương trình đào tạo BSYK mới theo những mục tiêu đề ra của Nhà trường.

      Báo cáo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú thay mặt Ban chỉ đạo đã trình bày về: Triết lý đổi mới và phương pháp tiếp cận xây dựng chương trình Đào tạo BSYK dựa trên năng lực - Những nội dung chính đã thực hiện - Lịch làm việc của Hội nghị và kết quả kỳ vọng đạt được tại Hội nghị lần này. Báo cáo nêu rõ Chương trình đào tạo BSYK mới phải dựa trên năng lực; tính tích hợp tối đa, không chồng chéo; giảm tải nội dung, tiếp cận lâm sàng sớm, tăng cường kỹ năng tiền lâm sàng và lâm sàng thiết yếu; chú trọng ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học và tính chuyên nghiệp. Định hướng đợt tập huấn này là xây dựng chương trình cho cả giai đoạn I (Y1) và giai đoạn II (Y2,3); tích hợp tối đa Y học Cơ sở và Y học Lâm sàng; dành thời lượng và tập trung cho Y học Cơ sở và Khoa học Cơ bản.

      PGS.TS. Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học thay mặt Nhóm nòng cốt trình bày báo cáo “Tổng kết kết quả xây dựng, phát triển chương trình đổi mới BSYK”. Theo đó, Chuẩn đầu ra cho chương trình Đào tạo Bác sĩ Đa khoa đòi hỏi người học hiểu biết về 3 vấn đề.  Thứ nhất, về Kiến thức bao gồm kiến thức chung cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội; kiến thức về khoa học sự sống, kiến thức khối ngành khoa học sức khỏe; kiến thức nhóm ngành y học, kiến thức đặc thù ngành bác sĩ y khoa. Thứ hai, về Kỹ năng bao gồm kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng giao tiếp chuyên môn, kỹ năng thăm khám và thủ thuật, kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp. Kỹ năng mềm: kỹ năng tự phát triển, kỹ năng làm việc nhóm và quản lý lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Thứ ba, về Thái độ: đối với bản thân, nghề nghiệp và với xã hội. Với những gì đã học theo chương trình mới này, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc với chức danh bác sĩ hạng III tại cơ sở y tế công lập và ngoài công lập và có thể học tiếp bậc học Nội trú, Cao học và Chuyên khoa I.

      Hội nghị tiến hành phiên làm việc của các thành viên nhóm xây dựng các block/module giai đoạn 1,2: thảo luận nhóm hoàn thiện Chuẩn đầu ra và chủ đề dạy học của block; thảo luận nhóm nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, vật liệu dạy học và timeline dự kiến tại Hội trường 1. Đồng thời, các thầy/cô đại diện lãnh đạo Viện, Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Trung tâm lắng nghe các báo cáo về các chủ đề: khoa học Lâm sàng cơ sở; bác sĩ và người bệnh; y học cộng đồng; tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa; chuẩn đầu ra nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học NCKH; chuẩn đầu ra của môn tiếng Anh; qui định chương trình môn học Giáo dục thể chất đối với hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Y Hà Nội; qui định thực hiện chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường Đại học Y Hà Nội. Với nhiều ý kiến đóng góp của các thầy/cô được đưa ra chủ yếu về phương pháp dạy học, kỹ năng học, kỹ năng giao tiếp, xem xét giảm tải và tránh chồng chéo trong giảng dạy,...Tất cả ý kiến của các thầy/cô nhằm hướng đến sản phẩm là đào tạo nên một bác sĩ y khoa hoàn thiện về nhân cách và chuyên môn, mang dấu ấn đậm nét của Trường Đại học Y Hà Nội.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác