Triển khai trao đổi thông tin hoạt động KH-CN qua hệ thống thư điện tử (23-03-2018)
Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Nhà trường gửi tới các bộ môn, đơn vị trong toàn trường công văn số 611/ĐHYH-KHCN về việc cử cán bộ đầu mối phụ trách quản lý khoa học – công nghệ của đơn vị nhằm tăng cường việc trao đổi, cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động khoa học – công nghệ của Nhà trường.

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Nhà trường gửi tới các bộ môn, đơn vị trong toàn trường công văn số 611/ĐHYH-KHCN về việc cử cán bộ đầu mối phụ trách quản lý khoa học – công nghệ của đơn vị nhằm tăng cường việc trao đổi, cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động khoa học – công nghệ của Nhà trường. Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ đã nhận được đầy đủ danh sách từ các đơn vị/bộ môn. Căn cứ trên danh sách gửi về, phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ đã lập hộp thư chung bao gồm địa chỉ email của trưởng đơn vị và thư ký khoa học được đề cử nhằm trao đổi kịp thời thông tin với các bộ môn/đơn vị.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai qua các email thông báo một số đơn vị không phản hồi lại các thông tin của Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ gửi đến.

Ban Giám Hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nghiêm túc việc nhận và phản hồi thông tin đề đảm bảo các hoạt động được thực hiện thông suốt, kịp thời. Trong trường hợp đơn vị thay đổi cán bộ đầu mối, đơn vị cần thông báo ngay về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ để cập nhật danh bạ. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, P320 – A1, điện thoại: 0985 048 408 hoặc qua địa chỉ email:  khcn_hmu@hmu.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác