Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam (11-05-2018)
Thực hiện Kế hoạch số 362 - KH/BTGĐU của Đảng ủy trường Đại học Y Hà Nội về việc "Tuyên truyền về biển, đảo năm 2018".

Phòng Tuyên huấn gửi đến quý độc giả loạt bài viết về Biển đảo Việt Nam.

Kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại Trường Sa Tại đây.

Lần đầu tới Trường Sa Tại đây.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2018 Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác