Kế hoạch Tuyển sinh Liên thông hình thức Vừa làm vừa học hàng năm của Trường Đại học Y Hà Nội (17-05-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh Liên thông hình thức Vừa làm vừa học hàng năm của Trường như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác