Ngày Thế giới không thuốc lá - THUỐC LÁ VÀ BỆNH TIM MẠCH - Ngày 31/5/2018 (28-05-2018)
Hàng năm, vào ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác đánh dấu Ngày Thế giới không thuốc lá (WNTD)

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác