Thông tin, tuyên truyền về công tác khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ viên chức, người lao động của Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội. (30-05-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội thường xuyên tổ chức khám sức khỏe (KSK) định kỳ 01 lần/ năm đối với cán bộ viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ) thuộc tổ chức Công đoàn;

      Trường Đại học Y Hà Nội thường xuyên tổ chức khám sức khỏe (KSK) định kỳ 01 lần/ năm đối với cán bộ viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ) thuộc tổ chức Công đoàn; trước mỗi đợt KSK định kỳ, các thành viên Ban tổ chức rà soát, cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng việc lựa chọn gói Khám, các hạng mục Khám, đảm bảo tiêu chí đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong mỗi dịp tổ chức KSK định kỳ, công tác kê đơn thuốc và theo dõi sức khỏe đối với từng người được thực hiện chu đáo và chi tiết; việc đánh giá, xếp loại sức khỏe CBVC, NLĐ được tiến hành nghiêm túc và bảo lưu hồ sơ.

      Thông lệ hàng năm, thời gian tổ chức KSK định kỳ CBVC, NLĐ được diễn ra khoảng trung tuần tháng 9 dương lịch. Tuy nhiên, năm 2018 Nhà trường chủ trương tổ chức sớm hơn: tháng 6/2018; dự kiến từ năm 2019 trở đi, kế hoạch tổ chức KSK định kỳ CBVC, NLĐ sẽ diễn ra trong tháng 4 dương lịch: đó là khoảng thời gian mà công việc chung của Nhà trường, cũng như các đơn vị không quá bận rộn như dịp đầu năm học ở tháng 9 hàng năm.

      Sức khỏe là vốn quý nhất của con người – Khám sức khỏe định kỳ là phòng bệnh, tập thể – cá nhân hãy sắp xếp thời gian hợp lý và tham gia KSK định kỳ đúng thành phần theo lịch của Ban tổ chức phân công.

      Thông tin chi tiết kế hoạch tổ chức KSK định kỳ CBVC, NLĐ năm 2018:

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác