Thông báo tuyển sinh Đào tạo y tế liên tục lớp “Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau” khóa 7 (30-05-2018)
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong y tế. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau”

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức

- Các kiến thức cơ bản về siêu âm và gây tê dưới hướng dẫn của siêu âm

- Cập nhật về các loại thuốc tê, ngộ độc thuốc tê và phác đồ xử trí.

- Các lợi ích của gây tê vùng ở các bệnh nhân có nguy cơ cao và một số loại phẫu thuật có nguy cơ cao.

- Chỉ định của từng kỹ thuật gây tê vùng trong phẫu thuật và giảm đau sau phẫu thuật.

- Phòng ngừa và xử trí các tai biến gây tê hoặc khi gây tê thất bại.

- Lý thuyết về gây tê chi trên, chi dưới, ngực, bụng.

1.2. Kỹ năng

- Một số kỹ thuật gây tê cơ bản dưới hướng dẫn siêu âm: gây tê chi trên, chi dưới.

- Một số kỹ thuật gây tê vùng mới: gây tê bụng, ngực.

2. Đối tượng: Các bác sỹ chuyên khoa gây mê hồi sức. Số lượng: 22 - 22 học viên/lớp.

3. Chương trình chi tiết

Xin mời tải file xem chi tiết: Thông báo tuyển sinh

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Các tin khác