Thông báo Tuyển sinh Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng hình thức Vừa làm Vừa học học tại Hà Nội (05-06-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 (học tại Trường Đại học Y Hà Nội) như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác