Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Đại Học 2019 Lần 2 (06-06-2018)
Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Đại Học 2019 Lần 2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013-2019
VÀ HỌC PHẦN CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015-2019 LẦN 2

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2019 LẦN 2
 

 

                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Kết quả

0 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP 2019 BÁC SĨ CỬ NHÂN LẦN 2 BS CN

Xem chi tiết


   

 

Các tin khác