Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết Đại Học Năm 2018 (06-06-2018)

Hội đồng thi tốt nghiệp lý thuyết đại học năm 2018  xin thông báo kết quả thi tốt nghiệp lý thuyết đại học năm 2018 như sau:

Kết quả thi đối tượng Y6 BS: Xem chi tiết tại đây !

Kết quả thi đối tượng Y4 CN: Xem chi tiết tại đây !

Thời hạn nhận đơn phúc tra từ ngày 11/06/2018  đến hết ngày 12/06/2018 

Lệ phí phúc tra: 100,000 VNĐ/ Môn thi

Địa chỉ nộp đơn: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD - phòng 102 - Nhà A6 - Trường Đại học Y Hà Nội

Mẫu đơn phúc tra: Download tại đây !

Các tin khác