Kết quả thi năm học 2019-2021 (Bảng điểm PDF) (06-06-2018)
Kết quả thi năm học 2019-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN 2019-2020


 

 

STT MÔN THI ĐỐI TƯỢNG LẦN NGÀY THI DOWNLOAD
0 Module S2.5: Tim mạch Y2 BSYK
(2020-2021)
1 24.04.2021 Tải file
0 Kỹ năng y khoa 1 Y2 BSYK
(2020-2021)
1 01-09.07.2021 Tải file
0 Ngoại Ngữ 3 Y2 BSYK
(2020-2021)
1 10.04.2021 Tải file
0 Module S2.3 : Huyết Học Y2 BSYK
(2020-2021)
1 19.12.2020 Tải file
0 Triết Học Mác Lê Nin Y2 BSYK
(2020-2021)
1 08.12.2020 Tải file
0 Module S2.2 : Miễn Dịch Nhiễm Trùng Y2 BSYK
(2020-2021)
1 05.12.2020 Tải file
0 Module S1.1 : Định Hướng Đầu Khóa Y1 BSYK ĐD KX XN
(2020-2021)
1 31.10.2020 Tải file
0 Module S1.1 : Định Hướng Đầu Khóa Y1 Viện YHDP YTCC
(2020-2021)
1 21.10.2020 Tải file
0 Module S1.1 : Định Hướng Đầu Khóa Y1 Viện RHM
(2020-2021)
1 31.10.2020 Tải file
0 Module S2.1 : Kiến Thức Và Kỹ Năng Y Khoa Cơ Bản Y2 BSYK
(2020-2021)
1 17.10.2020 Tải file
0 Module S1.5 : Đại Cương Hình Thái
Chức Năng Cơ Thể Người
Y1 BSYK
(2019-2020)
1 23.05.2020 Tải file
0 Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Lâm Sàng Chạy Trạm OSCE Y6 I RHM
(2019-2020)
1 26-27.05.2020 Tải file
0 Module 1.4 : Cơ Sở Vật Lý Của Các Hoạt Động Sống Và Nguyên Lý Của Một Số Kỹ Thuật Ứng Dụng
Trong Y Học
Y1 BSYK
(2019-2020)
1 09.05.2020 Tải file
0 Module 2.3 : Một Số Vấn Đề Cơ Sở Y1 Điều Dưỡng
(2019-2020)
1 09.05.2020 Tải file
1 Giáo Dục Quốc Phòng 1 Y1 BSYK BSYHCT
(2019-2020)
1 02.11.2019 Tải file
2 Giáo Dục Quốc Phòng 2 Y1 BSYK BSYHCT
(2019-2020)
1 17.11.2019 Tải file
3 Giải Phẫu 1 Y1 BSYHCT
(2019-2020)
1 18.12.2019 Tải file
4 Ngoại Ngữ 1 Y1 BSYK
(2019-2020)
1 04.01.2020 Tải file
7 Module 1.2 : Nguyên Tử Phân Tử Tế Bào Y1 BSYK
(2019-2020)
1 07.01.2020 Tải file
5 Sinh Học Y1 BSYHCT
(2019-2020)
1 08.01.2020 Tải file
6 Ngoại Ngữ 1 Y1 BSYHCT
(2019-2020)
1 15.01.2020 Tải file
8 Module 1.3 : Mô Và Phôi Thai Học Y1 BSYK
(2019-2020)
1 16.01.2020 Tải file
9 Ngoại Ngữ 1 Y1 BSHM
(2019-2020)
1 15.01.2020 Tải file
10 Module 1.1 : Nguyên Tử Phân Tử Tế Bào Y1 BSRHM
(2019-2020)
1 23.12.2019 Tải file
11 Module 1.2 : Đại Cương Hình Thái Chức Năng Cơ Thể Người Y1 BSRHM
(2019-2020)
1 10.01.2020 Tải file
12 Module 1.3 : Cơ Sở Vật Lý Của Hoạt Động Sống Và Ứng Dụng Trong Y Học Y1 BSRHM
(2019-2020)
1 17.01.2020 Tải file

 

         


   

 

Các tin khác