Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng “Tự chủ Đại học: Thách thức - Cơ hội”. (12-06-2018)
Chiều 11 tháng 6 năm 2018, tại Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng “Tự chủ Đại học: Thách thức - Cơ hội”.

      Chiều 11 tháng 6 năm 2018, tại Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng “Tự chủ Đại học: Thách thức - Cơ hội”.

      Về phía khách mời:

  • PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục & Đào tạo;
  • TS. Đoàn Ngọc Xuân – Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương;
  • PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
  • ThS. Bùi Quang Hùng – Trưởng phòng TCKT Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

      Về phía Nhà trường: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng; thành viên Ban Giám hiệu; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Sinh viên; Trưởng/Phó các đơn vị, Bí thư Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận/Tổ trưởng Công đoàn, Giáo vụ Đại học và Sau Đại học các đơn vị; các Giáo sư, Phó Giáo sư; các thầy/cô Giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo các Cơ sở thực hành; Lớp trưởng các lớp sinh viên, học viên thuộc Trường.

      Hội nghị cán bộ chủ chốt là một hoạt động thường niên của Nhà trường, nhằm đánh giá những công việc đã làm được - chưa làm được, từ đó có những phương hướng, mục tiêu phát triển Nhà trường phù hợp từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lần này, với chủ đề cụ thể: “Tự chủ đại học: Thách thức – Cơ hội”, lãnh đạo Nhà trường sẽ được nghe báo cáo viên (mời) trình bày các vấn đề về tự chủ đại học, sau đó hội nghị tiến hành phiên thảo luận.

      Mở đầu Hội nghị, PGS. TS. Phạm Ngọc Minh – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho nhà giáo - thầy Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã được Hội đồng chức danh Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2017. Đồng thời, PGS Minh công bố quyết định của Bộ Y tế về việc tặng bằng khen cho 06 tập thể và 18 cá nhân thuộc Trường Đại học Y Hà Nội đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm học 2016 – 2017.

      Tại Hội nghị, Nhà trường trao tặng giấy khen Hiệu trưởng cho 32 thầy/cô và học viên, sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc trong Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XIX do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Y tế tổ chức từ ngày 17/5 - 19/5/2018 tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (12 giải thưởng: 01 giải xuất sắc; 02 giải nhất; 04 giải nhì; 04 giải ba và 01 giải thưởng dành cho báo cáo viên trẻ nhất; 02 giảng viên được nhận Kỉ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Đồng thời, Nhà trường tiến hành trao tặng giấy khen đối với 10 cá nhân có thành tích trong hoạt động triển khai, thực hiện công tác đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động.

      Phần chính của hội nghị, các đại biểu lắng nghe PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục & Đào tạo trình bày báo cáo về Kết quả thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động trong các trường đại học theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 –  2017 và Phương hướng tiếp tục triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. PGS Kim Phụng nhấn mạnh những thay đổi tích cực trong kết quả thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP:

      1. Về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (NCKH): giảm thiểu thủ tục hành chính, chủ động mở rộng các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu thị trường, quy mô đào tạo chính quy đại trà giảm, chương trình tiên tiến và chất lượng cao tăng; định hướng rõ ràng về NCKH, chủ động việc phân bổ và sử dụng ngân sách cho NCKH, gia tăng các đề tài khoa học công nghệ.

      2. Về Tổ chức bộ máy và nhân sự: tỷ lệ thành lập Hội đồng trường (HĐT) 67% (gấp gần hai lần so với mức chung của toàn hệ thống 36%); tái cấu trúc lại bộ máy; nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt là chất lượng và tỷ trọng của đội ngũ giảng viên toàn trường.

      3. Về Tài chính: chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và dự án ngân sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

      Bên cạnh những điểm tích cực thì cũng có nhiều khó khăn và vướng mắc: giai đoạn triển khai thí điểm Nghị quyết số 77/NQ-CP ngắn, vì vậy có khó khăn trong việc lập kế hoạch phát triển dài hạn, đầu tư vào cơ sở vật chất và con người; thiếu quy định cụ thể về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở; sự không thống nhất giữa các quyết định cho phép thực hiện cơ chế thí điểm tự chủ; cứng nhắc trong quy định về độ tuổi các chức danh quản lý trong nhà trường; nhiều quy định, văn bản pháp lý chưa thay đổi kịp để hỗ trợ các trường thực hiện tự chủ. Về tổ chức quản trị chưa có văn bản hướng dẫn về tự chủ đối với cơ sở giáo dục đại học công lập khi không có cơ quan chủ quản; mối quan hệ giữa Đảng ủy – Hội đồng trường – Ban Giám hiệu chưa rõ ràng. Chính vì vậy, phương hướng tiếp tục triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đó là: đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ và chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế HĐT; thực hiện kiểm định, đánh giá và xếp hạng.

      Báo cáo viên PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ thực tiễn và bài học kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai đề án đổi mới cơ chế hoạt động Nhà trường trong việc: đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế; quản trị đại học; chính sách học phí; phân phối thu nhập; đầu tư mua sắm; cơ chế quản lý, giám sát. Đồng thời, PGS Bích Nguyệt nhấn mạnh về tự chủ đại học: cần phải có một quá trình chuẩn bị và bước đi phù hợp; xác định mục tiêu tổng thể, không đơn thuần là mục tiêu tài chính; quyết liệt trong hành động và triển khai; nhân văn trong xây dựng và thực thi chính sách; tự chủ trong khuôn khổ pháp luật và trách nhiệm báo cáo giải trình…

      Tại Hội nghị, các đại biểu sôi nổi thảo luận đặt ra nhiều câu hỏi, ví dụ: việc nên áp dụng Luật viên chức, Luật lao động trong triển khai thực hiện tự chủ đại học? nguồn thu chính, phân bổ thu nhập trong tự chủ đại học? vấn đề bổ nhiệm HĐT? mối quan hệ về chức năng, nhiệm vụ của HĐT và Hiệu trưởng? việc mở mã ngành mới liên quan đến vị trí việc làm sau khi ra trường của người học? khung đánh giá tiêu chí công việc ở các đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm,…đã được làm rõ tại Hội nghị.

      Kết thúc Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Đức Hinh phát biểu tóm lược về công tác chuẩn bị và từng bước đã triển khai lộ trình tiến tới tự chủ đại học trong những năm gần đây của Trường Đại học Y Hà Nội. PGS Hinh hi vọng cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trường hãy có niềm tin, đoàn kết để trường Đại học Y Hà Nội hiện thực hóa thành công trong vấn đề tự chủ vì Tự chủ Đại học là điều kiện để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến, nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng toàn diện.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác