Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyêt Chuyên Ngành Sau Đại Học Lần 3 (08-04-2019)
Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyêt Chuyên Ngành Sau Đại Học Lần 3


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC LẦN 3

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ HIỆU LỆNH
 


HIỆU LỆNH KỲ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC LẦN 3 : Xem chi tiết


SƠ ĐỒ PHÒNG THI : Xem chi tiết
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


 

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC LẦN 3

 

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH SĐH LẦN 3 CKI23 TN MTB /
Nhà A6
T7 27/03/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH SĐH LẦN 3 CKII32 TN MTB /
Nhà A6
T7 27/03/2020

Xem chi tiết


 

HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG
 

 

 

Các tin khác