DANH SÁCH HỌC VIÊN THI TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC 2020 (08-04-2019)
Danh Sách Học Viên Thi Tốt Nghiệp Sau Đại Học 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC 2020

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ HIỆU LỆNH
 DANH SÁCH CÁC MÔN THI VÀ HIỆU LỆNH KỲ THI TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC 2020 : Xem chi tiết


QUY TRÌNH THI TẠI TTKT&ĐBCLGD TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH Xem chi tiết

QUY ĐỊNH DÀNH CHO TS THAM GIA THI TẠI TTKT&ĐBCLGD TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH Xem chi tiết

SƠ ĐỒ PHÒNG THI : Xem chi tiết
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


DANH SÁCH PHÒNG THI
                  

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 BSNT 42 TN MTB /
Nhà A6
Sáng 11/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 CKI 23 TN MTB /
Nhà A6
Sáng 11/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 CKII 32 TN MTB /
Nhà A6
Sáng 11/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 BSNT 42 TN MTB /
Nhà A6
Chiều 11/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 CKI 23 TN MTB /
Nhà A6
Chiều 11/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 CKII 32 TN MTB /
Nhà A6
Chiều 11/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 BSNT 42 TN MTB /
Nhà A6
Sáng 12/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 CKI 23 TN MTB /
Nhà A6
Sáng 12/09/2020

Xem chi tiết

0 THI TỐT NGHIỆP SĐH 2020 CKII 32 TN MTB /
Nhà A6
Sáng 12/09/2020

Xem chi tiết


 

HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG
 

 

 

Các tin khác