Kết quả chấm phúc tra học phần tốt nghiệp 2021 (08-04-2019)
Kết quả chấm phúc tra học phần tốt nghiệp 2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT 2021

 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.


 

                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Bảng điểm

1 KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT 2021 BS YHDP LTK5  TN MTB /
Nhà A6
16/06/2021

Xem chi tiết


   


 

Các tin khác