Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Đại Học Lần 2 Năm 2020 (08-04-2019)
Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Đại Học Lần 2 Năm 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA 
VÀ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA NĂM 2020 LẦN 2

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH LÂM SÀNG VÀ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

BSYK BSYHCT  BSYHDP CN 2020 LẦN 2
 

* Tải file PDF về máy tính hoặc xem PDF bằng trình duyệt.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ mã sinh viên hoặc họ tên rồi ấn phím Enter.

 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Kết quả

1 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 LẦN 2 BSĐK TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 LẦN 2 BS RHM TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 LẦN 2 CN KXNK TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 LẦN 2 CN ĐIỀU DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 LẦN 2 CN YTCC TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết


   

***
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA 
VÀ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA NĂM 2020 LẦN 2

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

LÝ THUYẾT BÁC SĨ Y KHOA & CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG CỬ NHÂN Y KHOA 2020 LẦN 2
 

* Tải file PDF về máy tính hoặc xem PDF bằng trình duyệt.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ mã sinh viên hoặc họ tên rồi ấn phím Enter.

 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Kết quả

1 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LT BSYK & CĐLS CNYH 2020 LẦN 2 BSĐK TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LT BSYK & CĐLS CNYH 2020 LẦN 2 BS YHCT TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LT BSYK & CĐLS CNYH 2020 LẦN 2 BSLTK3 YHDP TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LT BSYK & CĐLS CNYH 2020 LẦN 2 CN ĐIỀU DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LT BSYK & CĐLS CNYH 2020 LẦN 2 CN YTCC TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LT BSYK & CĐLS CNYH 2020 LẦN 2 CN XNYH TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết


   

Thời gian nộp đơn phúc tra trước 16h00 Thứ 5 ngày 17/12/2020


 

Các tin khác