Quy Chế Và Biểu Mẫu Công Khai Cơ Sở Dữ Liệu 2021 (08-04-2019)
Quy Chế Và Biểu Mẫu Công Khai Cơ Sở Dữ Liệu 2021Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng:Công văn yêu cầu gửi báo cáo công khai cơ sở dữ liệu năm 2021: Xem chi tiết tại đây
Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại Học Y Hà Nội năm 2021: Xem chi tiết tại đây

1. Biểu mẫu báo cáo phòng Tổ Chức Cán Bộ: Tải về tại đây

2. Biểu mẫu báo cáo phòng Quản Lý Khoa Học Công Nghệ: Tải về tại đây

3. Biểu mẫu báo cáo phòng Tài Chính Kế Toán: Tải về tại đây

4. Biểu mẫu báo cáo Thư Viện: Tải về tại đây

5. Biểu mẫu báo cáo phòng CTHVSV - CTSV: Tải về tại đây

6. Biểu mẫu báo cáo phòng CTHVSV - KTX: Tải về tại đây

7. Biểu mẫu báo cáo phòng QL ĐT SĐH: Tải về tại đây

8. Biểu mẫu báo cáo phòng QL ĐT ĐH: Tải về tại đây

9. Biểu mẫu báo cáo phòng Viện ĐT YHDP Và RHM: Tải về tại đây

10. Biểu mẫu báo cáo TTKT & ĐBCLGD: Tải về tại đây

11. Biểu mẫu báo cáo phòng Hành Chính: Tải về tại đây

12. Biểu mẫu báo cáo phòng CNTT: Tải về tại đây

13. Biểu mẫu báo cáo phòng Thanh Tra Pháp Chế: Tải về tại đây

14. Biểu mẫu báo cáo phòng QT VTTTB: Tải về tại đây

15. Biểu mẫu báo cáo VP Đảng Đoàn - Công Đoàn: Tải về tại đây

16. Biểu mẫu báo cáo VP Đảng Đoàn - Đảng Ủy: Tải về tại đây

17. Biểu mẫu báo cáo phòng VP Đảng Đoàn - ĐTN HSV: Tải về tại đây

18. Biểu mẫu báo cáo phòng Bộ Môn: Tải về tại đây
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các tin khác