Quy định và hướng dẫn lấy ảnh chân dung cho thí sinh thi tại TTKT & ĐBCLGD 2020 (08-04-2019)
Quy định và hướng dẫn lấy ảnh chân dung cho thí sinh thi tại TTKT & ĐBCLGD 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ẢNH CHÂN DUNG CHO THÍ SINH

* * *

 


                               - Tiêu Chuẩn ảnh chân dung : Xem chi tiết

                               - Hướng Dẫn thay đổi kích thước ảnh online : Xem chi tiết

 
                                                                          

 

 

 

 

 

Các tin khác