Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018 (11-06-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 3127/BYT-TT-KT ngày 05/6/2018 của Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng – Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018.

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 3127/BYT-TT-KT ngày 05/6/2018 của Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng – Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả (các) công trình khoa học xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa kinh tế xã hội lớn. Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị quan tâm và đề xuất công trình tham dự giải. Thời gian nhận đề xuất: 17h00 ngày 18/7/2018. Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, P320, Nhà A1; Điện thoại: 024 3852 7622, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn. 

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác