Tuyển chọn đề tài cấp Bộ (12-07-2018)
Bộ Y tế đã đăng thông báo danh mục tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ theo công văn số 650/K2ĐT-NCKH ngày 04/7/2018 với phương thức thực hiện:Tuyển chọn.

Bộ Y tế đã đăng thông báo danh mục tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ theo công văn số 650/K2ĐT-NCKH ngày 04/7/2018 với phương thức thực hiện:Tuyển chọn. Các đơn vị, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện đề nghị chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ theo mẫu tại thông tư 08/2017/TT-BKHCN và gửi về Cục KHCN và Đào tạo – Bộ Y tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Bộ Y tế.

Chi tiết thông báo, danh mục xin xem file đính kèm.

Phòng KHCN

Các tin khác