Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế “Một sức khỏe” (03-08-2018)
"Trường Đại học Y Hà Nội là một trong mười trường Đại học sáng lập mạng lưới Một Sức khoẻ các trường đại học Đông Nam Á (SEAOHUN) thành lập năm 2013 với sứ mệnh điều phối các chương trình nâng cao năng lực Một Sức Khoẻ của các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị quốc tế “Một sức khỏe” lần hai với chủ đề:

“One Health Academic Challenges: Preparing today’s workforce to combat tomorrow’s infectious diseases”.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Thay mặt thầy Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị, chúng tôi xin gửi tới các Quý thầy/cô thông tin của Hội nghị. Để tham dự và/hoặc tham gia trình bày tại Hội nghị, kính mong Quý thầy/cô đọc hướng dẫn đăng ký online và nộp bản tóm tắt (Abstract) báo cáo khoa học theo hướng dẫn đính kèm. Đăng ký tham dự online qua đường link sau: conference@seaohun.org

Các mốc về thời hạn gửi bản abstract, đăng ký và tham dự Hội nghị như sau:

Ngày 30/5/2018: Mở đăng ký tham dự/Gửi bản tóm tắt (Abstract) báo cáo khoa học

Ngày 10/8/ 2018: Hết hạn nộp bản tóm tắt (Abstract) báo cáo khoa học

Ngày 31/8/2018: Thông báo về các Abstracts được chấp thuận trình bày tại hội nghị hay bằng posters.

Ngày 30/9/2018 2018: Hết hạn đăng ký tham dự

Ngày 5/10/ 2018: Hạn nộp các bài trình bày tại hội nghị

Ngày 12/11/2018: Hạn nộp poster tại bàn đăng ký hội thảo để chuẩn bị trưng bày.

Ngày 12~15/11/2018: Các hội thảo vệ tinh và hội thảo chính

Ngày 12/11/2018: Các hội thảo vệ tinh trước hội nghị chính

Ngày 13~14/11/2018: Hội nghị quốc tế chính 

Ngày 15/11/ 2018: Chuyến đi thăm quan thực tế

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội nghị bằng tiếng Anh. 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi rất mong được tiếp đón Quý thầy/cô tham dự Hội nghị.

Trân trọng,

Ban tổ chức Hội nghị quốc tế “Một sức khoẻ”, Trường Đại học Y Hà Nội 

Mời tải file xem chi tiết:

1. Announcement Seaohun conference 2018 - download

2. Guideline for Abstract Submission_SEAOHUN conference - download

3. Abstract Submission Template_SEAOHUN International Conference 2018 - download

Ban tổ chức Hội nghị

Các tin khác