Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, Sinh viên năm học 2018 – 2019 (từ ngày 06 đến ngày 12/8/2018). (09-08-2018)
Từ ngày 06/8 – 12/8/2018, tại Trường Đại học Y Hà Nội – phòng CTSV tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên các khối từ Y2 – Y6.

      Căn cứ Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 – 2019;     

      Căn cứ Kế hoạch của Trường Đại học Y Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019;

      Căn cứ Hướng dẫn số 40-HD/ĐUK ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;

      Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa học mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên. Từ ngày 06/8 – 12/8/2018, tại Trường Đại học Y Hà Nội – phòng CTSV tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019 cho sinh viên các khối từ Y2 – Y6 (Y1 sẽ được học ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập Trường) tại Hội trường lớn, Giảng đường 201(nhà B4 mới) và Giảng đường tại Phân hiệu Thanh Hóa.

      Trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019 này, có 4.719 sinh viên toàn Trường tham gia, có 08 giảng viên và báo cáo viên lên lớp. Đặc biệt, năm nay có 01 báo cáo viên thuộc phòng PA83 - Công An Thành phố Hà Nội đến phổ biến một số kiến thức pháp luật, chính trị xã hội và tình hình An ninh trật tự.

      Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng là dịp phổ biến các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định của Nhà trường đến người học. Qua hoạt động này, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của công dân.

       Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác