THÔNG BÁO DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NĂM 2018 (17-08-2018)

Phòng QLĐT Đại học thông báo danh sách tốt nghiệp năm 2018 đối với hệ Bác sĩ và hệ Cử nhân

Xin chúc mừng các tân Bác sĩ và tân Cử nhân!

 

1. Bác sĩ Đa Khoa

2. Bác sĩ Răng Hàm Mặt

3. Bác sĩ Y Học Dự Phòng

4. Bác sĩ Y Học Cổ Truyền

5. Cử nhân Điều Dưỡng

6. Cử nhân Dinh Dưỡng

7. Cử nhân Kĩ Thuật Y Học

8. Cử nhân Y Tế Công Cộng

9. Cử nhân Điều Dưỡng TC 13 - Lần 1

10. Cử nhân Điều Dưỡng TC 13 - Lần 2

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác