Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2018 (13-09-2018)
Thực hiện các hoạt động thường niên dịp kỷ niệm 116 năm thành lập Trường,

Thực hiện các hoạt động thường niên dịp kỷ niệm 116 năm thành lập Trường, Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2018. Các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên và cộng tác viên nghiên cứu của nhà trường quan tâm xin đề nghị chuẩn bị hồ sơ xét tặng, hồ sơ bao gồm:

1.     Đơn xin xét tặng giải thưởng (Mẫu 1), (download mẫu tại đây);

2.     Danh mục bài báo tham dự (Mẫu 2), (download mẫu tại đây);

3.     Minh chứng: bản chụp: (1) bìa cuốn tạp chí (nếu có); (2) mục lục tạp chí (nếu có); (3) toàn văn bài báo.

Hồ sơ có thể được gửi bằng các file điện tử, trong trường hợp tác giả gửi hồ sơ bằng bản in, tác giả cần gửi mẫu 2 bằng file điện tử.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên (phòng 319, A1, ĐT: 04 38523798#122 email: tongkhuyen@hmu.edu.vn); Hạn nhận hồ sơ: 17:00 ngày 12/10/2018.

Các tác giả nhấn vào đây để tham khảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ.

 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác