Lời hứa của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội (03-12-2018)
Tôi trịnh trọng xin hứa: Tôi nguyện cống hiến hết đức tài cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Y Hà Nội, cho Ngành Y tế Việt Nam và cho Nhân dân Việt Nam.

Tôi, Tạ Thành Văn
Hiệu trưởng thứ 15 của Trường Đại học Y Hà Nội
Tôi trịnh trọng xin hứa: Tôi nguyện cống hiến hết đức tài cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Y Hà Nội, cho Ngành Y tế Việt Nam và cho Nhân dân Việt Nam.

GS. Tạ Thành Văn

Các tin khác