Quết định chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội (03-04-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội công bố Quyết định của Bộ GD& ĐT về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT.

Chi tiết xem file đính kèm  - Tải file

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác