Tuyên truyền, vận động thực hiện “Bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019”. (25-12-2018)
Đề nghị công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm nội dung công văn Số 5813/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Đề nghị công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên nhà trường chấp hành nghiêm việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019 theo nội dung Công văn Số 5813/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung công văn:

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác