Thông báo tuyển sinh lớp bác sĩ chuyên khoa định hướng bệnh nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và năm 2019 (19-02-2019)
Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Bác sỹ định hướng chuyên khoa bệnh nghề nghiệp" tại thành phố Hồ Chí Minh và năm 2019.

Hình thức đào tạo: Tập trung, đào tạo theo tín chỉ. Học viên được cấp chứng chỉ: "Định hướng chuyên khoa bệnh nghề nghiệp"

Đối tượng: Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên khoa, hệ chính quy hoặc liên thông (chuyên tu)

Địa điểm đào tạo: Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 

* Tại thành phố Hồ Chí Minh: Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/4/2019

* Tại thành phố Hà Nội:      Đợt 1: Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/4/2019

                                            Đợt 2: Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/6/2019

Kinh phí đào tạo: 26.000.000 đồng (không kể các khoản chi mua sách, tài liệu học tập, đi lại ăn ở của giảng viên (nếu có). Học viên tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Viện Đào tạo YHDP&YTCC, phòng 111, tầng 1, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Liên hệ: ThS. Đoàn Thu Huyền (Tel: 0936.360.185) Email: doanthuhuyen@hmu.edu.vn

Địa điểm nộp học phí: Phòng Tài chính kế toán Viện Đào tạo YHDP&YTCC, phòng 209, Tầng 2 Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Liên hệ: CN. Ngô Ngọc Thanh (Tel 0977.700.585); Email: thanh_hvtc@yahoo.com

Để biết thêm thông tin chi tiết (click vào đây)

Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng

Các tin khác