Đăng ký đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh của Quảng Ninh (08-03-2019)
Theo công văn số 155/SKHCN-QLKH ngày 19/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quảng Ninh

Theo công văn số 155/SKHCN-QLKH ngày 19/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quảng Ninh (theo công văn đính kèm )và gửi về Sở Khoa học và Công Nghệ Quảng Ninh (Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) trước ngày 30/04/2019 .

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh. Tel: 02033.835932

Xin trân trọng cảm ơn

Các tin khác