Hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất (22-03-2019)
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong năm 2019 theo Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019 của BGD ĐT.

Phòng Tuyên huấn trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết "Hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất".

Xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác