Cán bộ, công chức, viên chức cần khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ (29-03-2019)
(ĐCSVN) - Mỗi thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tích cực hưởng ứng, khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Kính mời quý độc giả xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác