Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019 (29-03-2019)
Theo công văn số 1215/BGD ĐT-KHCNMT về việc tổ chức xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tới các cá nhân, đơn vị một số nội dung sau:

Theo công văn số 1215/BGD ĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tới các cá nhân, đơn vị một số nội dung sau:

I. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

  • Nhận hồ sơ đăng ký: Từ 01/05 đến ngày 30/08/2019 (tính theo dấu bưu điện)
  • Địa điểm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Dịu, chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 097 568 4794 – Email: ntdiu@moet.gov.vn.

II. Giải thưởng

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 50.000 USD (năm mươi nghìn đô la Mỹ) theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải thưởng kèm theo Bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Cúp Bảo Sơn

III.  Đối tượng và thể lệ: Xem chi tiết tại đây

Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân của Trường tìm hiểu và tham gia nộp hồ sơ xin xét tặng giải thưởng.

 

Các tin khác